Szombatheiyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium; Szombathely, Szent László király u. 10.
+36-94-513-500
23
 

Információk a képzésről

A szakképzés

Műszerek, szoftverek

Szakmai versenyek

Továbbtanulás

Linkek

Elérhetőség

Diákélet

Geo rendezvényeink

Terepi mérések

Sport

Oktatási segédletek

Aktualitások

Aktuális

Galéria

Tablóképek

Tablók

1971-től napjainkig

 

Képzési információk

Az országban 5+1 helyen működik földmérő, földügyi és térinformatikai technikus képzést folytató szakközépiskola. Beiskolázási területünk Győr-Moson-Sopron megye, Veszprém megye, Zala megye és Vas megye.

beiskolázási területünk

Egyik fő feladatunk a szakember utánpótlás biztosítása. A földmérő, illetve térinformatikus szakma iránt megnőtt a társadalmi igény. Elektronikus világunkban nélkülözhetetlenek a digitális térképek, melyket a földmérők készítenek. A térinformatikai feldolgozásoknak, ingatlanok nyílvántartásának, tervezéseknek, kivitelezéseknek az alapja a digitális térkép. A földmérő munkája nélkülözhetetlen a fent említetteken kívül az út-víz-vasút-csapadék, illetve a szennyvízelvezetéseknél és a polgári igények (telekosztás, épületfeltüntetés, stb.) kielégítésénél. Iskolánk rendelkezik a korszerű terepi mérőműszerekkel, adatgyűjtő rendszerekkel.

 

Iskolánk rendelkezik a korszerű terepi mérőműszerekkel (globális helymeghatározó műholdrendszer GPS, mérőállomások, lézerkitűző,…) és a számítógépes feldolgozást biztosító hardverekkel, illetve szoftverekkel (ITR, AutoCAD, ArcGIS, stb.).

 

 

 

 

 

A képzés sajátosságai

Negyedik év végén a tanulók érettségi vizsgát tesznek. Ekkor már lehetőség van bármilyen felsőoktatási intézményben való továbbtanulásra.

A 13. évfolyamon kizárólag szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakból áll a helyi tanterv. A fentiek miatt az új modulrendszerű képzés automatikusan tartalmazza az alábbi rész-szakképesítéseket:

  • 51-581-01 Digitálistérkép-kezelő
  • 51-581-02 Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző
  • 51-581-03 Térinformatikai ügyintéző

Az 13. év végén a technikusképesítő vizsga letétele után Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus végzettséget szereznek, munkát vállalhatnak különböző geodéziai tevékenységet folytató szervezeteknél, pl. hivatalokban, földhivatalokban, földmérési vállalkozásoknál, vállalatoknak, út-, vasút-, vízépítő cégeknél, önkormányzatoknál, tervező irodákban. Kiemelt szakmai továbbtanulási lehetőségek, pl. az építőmérnöki, geoinformatikai, vízügyi szakok.

A földmérő tagozatról a végzett diákok többsége továbbtanul felsőoktatási intézményekben. A felsőoktatási intézményekbe jelentkezett tanulóink 80-90%-a felvételt nyer a szakirányú továbbtanuláskor.
Tanulóink a szakmai tanulmányi versenyeken hosszú évek óta kimagasló eredményeket érnek el (1-3. hely).


Rész szakképesítések bővebben:

Digitálistérkép-kezelő
Az alapvető geodéziai terepi feladatokat – alappontsűrítés, részletmérés, térképi tartalom felmérése – elvégzi, majd az adatokból számítógépes formában térképet szerkeszt.
A számítógépen létrehozott digitális térképállományban elvégzi a változások átvezetését, ill. az igényeknek megfelelően numerikus adatszolgáltatást végez kivitelező, beruházó és állampolgári feladatokhoz.

Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző
Az alapvető geodéziai feladatokon kívül – felmérés, térképkészítés – elvégzi az ingatlanokkal kapcsolatos állami, önkormányzati, állampolgári igényekkel kapcsolatos feladatokat. Az ingatlanok nyilvántartása a földhivatalokban zajlik, itt különböző feladatokban öltenek testet a fent jelölt igények. Ezek: adatszolgáltatás az ingatlanról, beadványok, ügyek intézése, határozathozatal az ingatlanokkal kapcsolatban, jelzálogjog bejegyzések, adás-vételek kezelése, jogi intézkedések kapcsolása ingatlanokhoz,…stb.

Térinformatikai ügyintéző
Az alapvető geodéziai feladatokon kívül – felmérés, térképkészítés – a digitális térkép, mint adatbázis és a hozzárendelt adatgyűjtési adatokból létrehoz egy speciális adatbázist térinformatikai szoftver segítségével, azaz modellezi a valós világot. Ebben az adatbázisban elemzéseket, vizsgálatokat végez, majd döntéseket hoz. Ezután a különböző variációk szerint megjeleníti az átalakított adatbázist grafikonon, ábrákon, vagy akár térhatású, 3 dimenziós képeken. Az így megszületett adatokat rendelkezésre bocsátja – adatszolgáltatást végez – a megrendelőnek. Ez a megrendelői kör lehet: önkormányzat, tervező-, vagy kivitelező cég, út-, víz- vasútépítő cég, de pl. tűzoltóság, rendőrség, vagy vállalkozások is.

Szakmai továbbtanulási lehetőségek:

  • BME építőmérnöki kar, Budapest
  • ÓE Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézet
  • Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar - Sopron
  • Eötvös József Főiskola Baja
  • Széchenyi István Egyetem Győr
  • NYME-SEK Szombathely

 

 

 

 

 

 

line

efsz

Tovább az Iskolai kezdőlapra
www.efszk.sulinet.hu

Ajánlott böngésző és képernyőfelbontás:
firefox 2+, 1024*768 +

Az oldal tartalmának eléréséhez engedélyezni kell az aktív tartalmat, amikor a böngésző arra figyelmeztet!